bymuseet i bergen skoletjeneste | våre arenaer

Lepramuseet

Bli med tilbake til 1800-tallets Bergen og Vestlandet. Et besøk ved Lepramuseet gir innblikk i et annet Bergen enn det vi kjenner i dag. Til St. Jørgens hospital kom syke og utstøtte mennesker, mange måtte gi opp alle vennskap og slektsforhold i det de forlot hjembygda og gården de kom fra og skape seg et nytt liv sammen med de andre leprasyke på hospitalet.

 

Gjennom et besøk ved Lepramuseet får klassen lære om lepra som sykdom, som rammet Bergen og bygdene rundt om på Vestlandet i særlig grad rundt århundreskiftet til 1800-tallet, men også som en sykdom som fortsetter å kreve og ødelegge liv og forhold mellom mennesker andre steder i verden i dag.
 
På Lepramuseet tilpasser vi omvisningen til den gruppen som kommer på besøk. Dette gjelder både hvilket nivå omvisningen kommer på og hvilke tema vi tar opp. Eksempler her kan være sykdommer, smitte, hygiene, forskning, holdninger og stigmatisering, levekår, befolkningsutvikling og endringer i samfunnet på andre områder.

For grunnskolen er både norsk, RLE, historie/samfunnsfag og naturfag/biologi aktuelle fag som kan knyttes til et besøk på museet.

For elever i videregående skole og studenter kan man legge opp et besøk i tilknytning til mange ulike tema innenfor alt fra sosialhistorie til vitenskapshistorie.  

Tid: ca. 1 klokketime.
Antall: Hele klasser, opp til 30 elever.

Alle skolebesøk er gratis.

Kontakt: Grete Eilertsen, tlf.  48 16 26 78,  lepramuseet@bymuseet.no

 

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Foto: Regin Hjertholm

Foto: Regin Hjertholm