bymuseet i bergen skoletjeneste | våre arenaer

Alvøen Hovedbygning

Alvøen Hovedbygning representerer både overklassens fritid og den gryende vestlandsindustrien fra 1700- og 1800-tallet. Fasmerfamilien kjøpte stedet midt på 1700-tallet og har hatt det som lyststed og landsted fram til det ble helårsbolig rundt 1830. Hele veien har den samme familien styrt papirfabrikken - og samtidig stedet - med fast og omsorgsfull hånd.

 

På andre siden av pollen ligger arbeiderboligene - i generasjoner har disse huset familier som har hatt sin lære- og arbeidsplass på fabrikken. Alvøens unike helhet legger til rette for historieformidling på mange plan. Vi kan reflektere over store spørsmål omkring modernisering og teknologi, eller vi kan studere hverdagsliv eller stilhistoriske moter.

Alvøen har i dag dessverre ingen faste undervisningstilbud. Klasser som ønsker en omvisning kan ta kontakt med Arnold Biørn-Hansen på telefon 92 27 01 40 / 47 97 95 81 eller på e-post alvoen.hovedbygning@bymuseet.no.

 

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Foto: Skoleplansje, papirfabrikk, Bergen Skolemuseum

Foto: Skoleplansje, papirfabrikk, Bergen Skolemuseum