bymuseet i bergen skoletjeneste | våre arenaer

Bergen Skolemuseum

Skolemuseet befinner seg i det gamle latinskolebygget i Øvregaten, og inneholder foruten de skolehistoriske utstillinger også Holbergmuseet, en utstilling viet Ludvig Holbergs liv og mangfoldige produksjon. Et besøk på Skolemuseet /Holbergmuseet vil kunne kan ta forskjellige retninger og vil fint kunne tilpasses aktuelle temaer for den besøkende klassen.

 

Gitt museets plassering i et særegent historisk bygg, vil det ofte være naturlig å bruke noe tid på den gamle latinskolen og i det hele tatt katedralskolens historie i Bergen og i Europa. Dette kan gjøres kort eller langt, og kan typisk inneholde temaer som disse:

  • Katedralskolen gjennom 850 år. Fra middelalderens Holmen til dagens videregående skole.

  • Katedralskoler og universiteter. Europeisk kunnskapskultur i middelalderen.

  • 1700-tallet: opplysningstid og romantikk.

  • Dannelsesbegreper: fra presteskolen til den moderne videregående skole.

Tidsbruk: Et besøk ved Bergen Skolemuseum og Holbergmuseet vil ta ca 60-90 minutter - avhengig av gruppens interesser og ønsker.

 

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Foto: Bergen Bymuseum

Foto: Bergen Bymuseum

Bilde til: 
	Foto: Bergen Skolemuseum

Foto: Bergen Skolemuseum


Kontakt: Baard Skogrand på telefon: 47 30 17 75 eller e-post: baasko@bymuseet.no


Alle skolebesøk er gratis.