bymuseet i bergen skoletjeneste | våre arenaer

Bryggens Museum

Middelalderbyen

Hvordan var en norsk middelalderby? Hvordan skilte livet i byen seg fra livet på landsbygden? Hvordan var livet i Norge i forhold til andre europeiske land? Hvilke kilder kan vi bruke for å få kunnskap om middelalderen i Norge?

Alle disse spørsmålene vil vi bruke tid på når klassen kommer på besøk til Bryggens Museum.

På Bryggens Museum møter dere de eldste restene av byen. Hvordan ble Bergen en by, hvordan levde folk i byen i middelalderen og hva drev de med?

Bryggens Museum er et middelalderarkeologisk museum, der dere vil møte de eldste fysiske restene etter byen. Utstillingen bygger på den kunnskapen som har utviklet seg fra de store arkeologiske utgravingene etter Bryggebrannen i 1955. Utgravingene har gitt oss kunnskap ikke bare om kjøpmenn og rikfolk, men om det livet vanlige mennesker i Bergen i middeladeren levde.

Et besøk på Bryggens Museum er fint å kombinere med besøk i Håkonshallen og Rosenkrantztårnet.

Bryggens Museum har god tilgjengelighet for rullestolsbrukere.

Passer for mellomtrinnet + videregående skole.

 

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Foto: Skoleplansje, Bergen Skolemuseum

Foto: Skoleplansje, Bergen Skolemuseum


For å avtale besøk ta kontakt med Knut Høiaas. Tlf: 47 97 95 95 / 47 97 95 85, e-post: knut.hoiaas@bymuseet.no


Alle skolebesøk er gratis.