bymuseet i bergen skoletjeneste | våre arenaer

Rosenkrantztårnet

Fra Kong Magnus Lagabøte til Erik Rosenkrantz.

Velkommen til byens mest spennende bygning! I Rosenkrantztårnet skal dere få møte historien til de siste kongene som regjerte Norge fra Bergen, og slottsherren Erik Rosenkrantz. Dere skal få se på og prøve våpen og utstyr som ble brukt her.
 

Rosenkrantztårnets historie startet i middelalderen. Den eldste delen av tårnet sto ferdig i 1270, da Norge sto på høyden av sin makt. Middelalderdelen av Rosenkrantztårnet var bolig for kong Magnus Lagabøte, og ble kalt kong Magnus' kastell ved sjøen. Tårnet var også et forsvarstårn, og var plassert i strandkanten. Her hadde kongen soverom og sitt personlige kapell. Soldatene hadde også vaktrom i dette bygget. På 1500-tallet ble tårnet kraftig ombygd, og det ble reist et tårn inntil det gamle tårnet. Byggherre var Erik Rosenkrantz, den danske kongens lensherre i Bergenhus len. Bergenhus len var hele Vestlandet i tillegg til Nordland. Lensherren var både sivil og militær leder i sitt område, og Erik Rosenkrantz styrte det mest folkerike og økonomisk viktigste lenet i Norge. Rosenkrantzårnet kan derfor stå som et symbol for den norske middelalderstatens storhetstid, men også for norsk nedgangstid i senmiddelalderen og i dansketiden.


Et besøk i Rosenkrantztårnet er fint å kombinere med besøk i Bryggens Museum og Håkonshallen.

Rosenkrantztårnet med sine smale og bratte trapper har dessverre ingen adkomst for rullestolsbrukere.

Passer for alle aldersgrupper fra barnehage til videregående skole.
 

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Foto: Regin Hjertholm

Foto: Regin Hjertholm


For å bestille, ta kontakt med Knut Høiaas: 47 97 95 95 / 47 97 95 85,  knut.hoiaas@bymuseet.no


Alle skolebesøk er gratis.