bymuseet i bergen skoletjeneste | trinn

Lepramuseet

Hovedpoenget med å besøke Lepramuseet er ofte å lære mer om Bergens egen historie, som også handler om de som var syke og utenfor samfunnet forøvrig. Underveis i besøket kommer vi inn på ulike temaer som dekker flere fagfelt.

 

Ved et museumsbesøk på Lepramuseet er det naturlig å komme inn på Bergens egen historie, som også omhandler de syke og de utstøtte. I løpet av besøket skaper vi fortellinger om menneskene i fortida, og elevene kan reflektere over hvordan menneskene tenker og handler ut fra samfunnet de lever, eller har levd i.

Språket er et viktig verktøy for å øke forståelsen av tidligere tiders forutsetninger for liv og handlinger. En stor del av formidlingen ved Lepramuseet foregår som muntlig fortelling. Samtalen med elevene og lærer er også svært viktig, der får en løftet fram nye problemstillinger. I denne settingen er det også naturlig å drøfte hvordan språket kan uttrykke holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker.

 

Tidsbruk: ca en time.

Forberedelser: Det er en fordel om elevene har snakket litt om sykdommen og stedet på forhånd.

Kontakt: Grete Eilertsen

E-post: lepramuseet@bymuseet.no

Tlf: 481 62 678

 

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Foto: Ingrid Haugrønning

Foto: Ingrid Haugrønning


Alle skoletilbud er gratis.


Kontakt: Grete Eilertsen, tlf. 48 16 26 78


E-post: lepramuseet@bymuseet.no