bymuseet i bergen skoletjeneste | fag

RLE

Et kulturhistorisk museum som Bymuseet i Bergen arbeider for å skape økt forståelse av hverdagen før og nå. Dersom en reiser bakover i tid på Vestlandet og i Norge ser man at kristendommen har hatt en essensiell posisjon både i samfunnet og helt ned på individnivå. For å forstå hvorfor mennesker har tenkt og handlet som de har gjort, er det viktig å se hvilke verdier som ligger til grunn.

 

Under et besøk på Lepramuseet kan man diskutere kristendommens betydning for samfunn og kultur i tillegg til konkrete bibelfortellinger og etikk og menneskesyn. Flere andre steder kan det også være naturlig å se på hvordan kristen tro og tradisjon har preget europeisk og norsk kultur gjennom århundrene.

Følg lenkene nedenfor for å komme til de stedene som tilbyr RLE-tema i sine undervisningsopplegg.

Alle skolebesøk er gratis.

Del dette med andre:
Bilde til: Foto: Ingrid HaugrønningFoto: Ingrid Haugrønning
Bilde til: Foto: Ingrid HaugrønningFoto: Ingrid Haugrønning