bymuseet i bergen skoletjeneste | fag

Samfunnsfag/Historie

Alle skoletilbudene i Bymuseet dekker tema som innen samfunnsfag, og da særlig historie. Gjennom å lære om den lokale historien og utviklingen av lokalsamfunnet i Bergen og omegn dekker man også tema innen geografi og samfunnskunnskap.

 

Bymuseet i Bergen forvalter og formidler store deler av byens kulturarv. Både innenfor tema og tid spenner vi fra de eldste tider til i dag og fra det lokale til det globale. Et besøk ved en av Bymuseets arenaer vil alltid ta opp i seg en form for lokalhistorie, samtidig kommer man inn på dagsaktuelle temaer og gir elever og lærere opplevelser som bringer historien til live. Eksempler fra historien vil også fungere som tankevekkere for dagens holdninger og kulturforståelse som går ut over det rent lokale.

Alle skolebesøk er gratis.

 

Del dette med andre:
Bilde til: Foto: Bergen SkolemuseumFoto: Bergen Skolemuseum