bymuseet i bergen skoletjeneste | fag

Naturfag

Bymuseet ønsker å inspirere barns og voksnes naturlige nysgjerrighet. Våre museer er gode eksempler på hvordan forskning innenfor ulike naturfaglige disipliner har bidratt til å utvikle teknologi og bedre livsgrunnlaget for menneskene.

 

Steinaldermennesket laget og jobbet med flintsteiner, middelalderbergenseren konstruerte effektive store frakteskip og Armauer Hansen var sta nok til å stå på sitt slik at Bergen var stedet for medisinske gjennombrudd på 1800-tallet.

Fra Kunnskapsløftet: "Kunnskap og forskning har bedret menneskenes helse, løftet deres levekår og hevet deres velferd i store deler av verden, kanskje spesielt i Norge. Et hovedtrekk ved dagens moderne samfunn er at det i stadig større grad baseres på teknologi og kunnskap." 

Ved å kjenne til tidligere tiders teknologi og kunnskapsforutsetninger kan elevene få større forståelse for dagens samfunn og muligheter. På Lepramuseet kommer man inn på både kropp og helse, gjennom å snakke om sykdom og hvordan kunnskapen om sykdom generelt og lepra spesielt har preget helsearbeidet og den generelle folkehelsen gjennom de siste 200 årene. På Hordamuseet ser man på menneskets plass i naturen gjennom å lære om menneskenes utnyttelse av de lokale naturressursene opp gjennom historien.

Følg lenkene nedenfor for å finne de skoletilbudene som spesielt tar opp kompetansemål fra naturfag.

Alle skolebesøk er gratis.

Del dette med andre:
Bilde til: Foto: Ingrid HaugrønningFoto: Ingrid Haugrønning
Bilde til: Foto: Ingrid HaugrønningFoto: Ingrid Haugrønning