bymuseet i bergen skoletjeneste | fag

Norsk

Gjennom ulike skoletilbud formidler Bymuseet i Bergen kulturarven som en levende tradisjon. Vi bidrar med fortellinger om fortiden og muligheten til også å oppleve og forme egne erfaringer med tidligere tiders gjøremål. Ved å bruke språket på riktig måte kan dagens skoleelever få innsyn i de utfordringer og den livsverden fortidsmenneskene har forholdt seg til.

I løpet av et skolebesøk vil elevene utfordres til å sette ord på egne opplevelser og forståelsen av kulturhistorien vår. Samtidig finnes det muligheter for å arbeide med ulike typer tekster både fra og om historien.

Ved å følge lenkene nedenfor kommer man videre til skoletilbud som spesifikt dekker tema for norsk.

Alle skolebesøk er gratis.

Del dette med andre:
Bilde til: 982_0