bymuseet i bergen samlingene | billedsamlingen

Skoleplansjer

Bilde til: BSK1710-22

Benares

BSK1710-22

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-33

Bendelorm, Trikiner

BSK1695-33

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-46

Bendelorm, Trikiner

BSK1719-46

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-12c

Bergen 1914

BSK1715-12c

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-22

Bergen - Norge

BSK1715-22

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-20

Bergen 1580

BSK1715-20

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-18

Bergen anno 1300

BSK1715-18

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-3b

Bergen anno 1300

BSK1715-3b

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-4c

Bergen anno 1450

BSK1715-4c

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-5c

Bergen anno 1600

BSK1715-5c

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-6b

Bergen anno 1665

BSK1715-6b

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-7b

Bergen anno 1700

BSK1715-7b

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-8b

Bergen anno 1740

BSK1715-8b

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-10c

Bergen anno 1864

BSK1715-10c

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-23

Bergen anno 1914

BSK1715-23

Vis detaljer

Bilde til: BSK2213-1

Bergen bykart april -43

BSK2213-1

Vis detaljer

Bilde til: BSK2213-2

Bergen bykart april -43(med grenser)

BSK2213-2

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-11b

Bergen i 1870-årene

BSK1715-11b

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-9c

Bergen i Norge (1800?)

BSK1715-9c

Vis detaljer

Bilde til: BSK1715-21

Bergenskart 1768

BSK1715-21

Vis detaljer

Kategorier