bymuseet i bergen samlingene | billedsamlingen

Skoleplansjer

Bilde til: BSK1694-66

Jesus stiller stormen

BSK1694-66

Vis detaljer

Bilde til: BSK2209-6

Jesus stiller stormen

BSK2209-6

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-82a

Jesus velsigner små barn

BSK1694-82a

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-64

Jesusbarnet og hyrdene

BSK1694-64

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-17

Josef forteller sine drømmer til brødrene

BSK1694-17

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-19

Josef i fengsel

BSK1694-19

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-20

Josef og brødrene i Egypt

BSK1694-20

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-65a

Josef og brødrene i Egypt

BSK1694-65a

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-65b

Josef og brødrene i Egypt

BSK1694-65b

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-18

Josef selges av sine brødre

BSK1694-18

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-21

Josef styrer Egypt

BSK1694-21

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-87

Kain og Abel

BSK1694-87

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-105

Korsfestelsen

BSK1694-105

Vis detaljer

Bilde til: BSK2209-9

Korsfestelsen

BSK2209-9

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-52

Lazarus vekkes

BSK1694-52

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-7

Lovgiving på Sinai

BSK1694-7

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-33

Lukas X-27

BSK1694-33

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-69

Lukas X-33

BSK1694-69

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-55

Lukas X-38

BSK1694-55

Vis detaljer

Bilde til: BSK1694-59

Lukas XI-14

BSK1694-59

Vis detaljer

Kategorier