bymuseet i bergen samlingene | billedsamlingen

Skoleplansjer

Bilde til: BSK1695-10

Torsk gjennomskåret

BSK1695-10

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-14

Torsk-Sei-Lange-Hvitting-Hyse

BSK1695-14

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-45

Traner

BSK1695-45

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-40

Tusenben - insekter

BSK1719-40

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-76a

Tårnsvale-Nøtteskrike-Linerle

BSK1695-76a

Vis detaljer

Bilde til: BSK2208-5

Ugle

BSK2208-5

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-183ii

Ugler, vanlige fugler

BSK1695-183ii

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-114b

Ulv

BSK1695-114b

Vis detaljer

Bilde til: BSK2212-2

Ulv

BSK2212-2

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-63

Vadefugler

BSK1695-63

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-25

Vadefugler

BSK1719-25

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-116a

Villsvin

BSK1695-116a

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-143

Vinterfugler ved gården

BSK1695-143

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-11

Zebra, hestehov

BSK1719-11

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-2

Ål - Lake

BSK1695-2

Vis detaljer

Bilde til: BSK2208-12

Ålfågel

BSK2208-12

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-66

Ærfugl

BSK1695-66

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-183i

Ørn, falk, hauk, gribb

BSK1695-183i

Vis detaljer

Bilde til: BSK2212-12

Ørret

BSK2212-12

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-37

Øyenstikker - Gresshoppe

BSK1695-37

Vis detaljer

Kategorier