bymuseet i bergen samlingene | billedsamlingen

Samling:

Skoleplansjer

Bilde til: BSK1695-140

Ape-Piggsvin-Spissmus-Kranie

BSK1695-140

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-3

Aper, insektetere

BSK1719-3

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-203

Bardehval

BSK1695-203

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-44

Bardehval - Spekkhugger

BSK1695-44

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-57

Barskogens fugler

BSK1695-57

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-33

Bendelorm, Trikiner

BSK1695-33

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-46

Bendelorm, Trikiner

BSK1719-46

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-1a

Berglaks - Lange

BSK1695-1a

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-103

Bever

BSK1695-103

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-43

Bier

BSK1695-43

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-199ii

Biller

BSK1695-199ii

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-131

Bison

BSK1695-131

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-115a

Bjørn

BSK1695-115a

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-24a

Blekksprut

BSK1695-24a

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-48

Bleksprut, Snegler

BSK1719-48

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-57

Blodårer

BSK1719-57

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-59

Blodårer, Lymfe, Tarmtotter

BSK1719-59

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-17

Blåhai

BSK1695-17

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-36

Bløtfinnede fisk

BSK1719-36

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-38

Bruskfisk, Håkjerring - stor

BSK1719-38

Vis detaljer

Kategorier