bymuseet i bergen samlingene | billedsamlingen

Samling:

Skoleplansjer

Bilde til: BSK1718-34

Selje

BSK1718-34

Vis detaljer

Bilde til: BSK1718-6

Selje

BSK1718-6

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-62

Selje

BSK1696-62

Vis detaljer

Bilde til: BSK2206-20

Selje

BSK2206-20

Vis detaljer

Bilde til: BSK1718-1

Sisselrot

BSK1718-1

Vis detaljer

Bilde til: BSK2206-31

Sisselrot

BSK2206-31

Vis detaljer

Bilde til: BSK1718-25

Skjermplanter

BSK1718-25

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-32

Skogen som råstoffkilde

BSK1696-32

Vis detaljer

Bilde til: BSK2214-41

Skvallerkål

BSK2214-41

Vis detaljer

Bilde til: BSK2207-7

Smaasmelde

BSK2207-7

Vis detaljer

Bilde til: BSK1718-7

Småsmelde

BSK1718-7

Vis detaljer

Bilde til: BSK2214-20

Småsyre, Matsyre

BSK2214-20

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-38

Sockerrør

BSK1696-38

Vis detaljer

Bilde til: BSK2206-25

Soldugg, Blærerot

BSK2206-25

Vis detaljer

Bilde til: BSK1692-1

Solei

BSK1692-1

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-60

Soleie

BSK1696-60

Vis detaljer

Bilde til: BSK2206-9

Soleihov

BSK2206-9

Vis detaljer

Bilde til: BSK2214-38

Soleihov, Vårkål

BSK2214-38

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-26

Sopp - giftige

BSK1696-26

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-27

Sopp - spiselige

BSK1696-27

Vis detaljer

Kategorier