bymuseet i bergen samlingene | billedsamlingen

Skoleplansjer

Bilde til: BSK1696-14

Viser bilde 124 av 216.

Liljekonval

Objektnr.: BSK1696-14

Emneord: Botanikk

Samling: Bergen Skolemuseum

Bilde til: BSK2214-14

Kveke

BSK2214-14

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-23

Lauvskogens planter

BSK1696-23

Vis detaljer

Bilde til: BSK1718-4

Liljekonval

BSK1718-4

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-14

Liljekonval

BSK1696-14

Vis detaljer

Bilde til: BSK1718-23

Liljer

BSK1718-23

Vis detaljer

Bilde til: BSK2206-14

Linnea, nårislegras

BSK2206-14

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-35

Lønn og rogn

BSK1696-35

Vis detaljer

Bilde til: BSK2214-5

Løvetand

BSK2214-5

Vis detaljer

Bilde til: BSK1692-7

Løvetann

BSK1692-7

Vis detaljer

Bilde til: BSK1718-18

Løvetann

BSK1718-18

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-61

Løvetann

BSK1696-61

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-56

Majs

BSK1696-56

Vis detaljer

Bilde til: BSK2206-7

Maria nøklebånd

BSK2206-7

Vis detaljer

Bilde til: BSK2214-24

Meldestok

BSK2214-24

Vis detaljer

Bilde til: BSK1692-12

Mose (Bjørnmose)

BSK1692-12

Vis detaljer

Bilde til: BSK2206-37

Moser

BSK2206-37

Vis detaljer

Bilde til: BSK2214-26

Myrtistel

BSK2214-26

Vis detaljer

Bilde til: BSK1696-1

Norges viktigste grønnsaker/rotvekster

BSK1696-1

Vis detaljer

Bilde til: BSK1718-13

Nyperose

BSK1718-13

Vis detaljer

Bilde til: BSK1718-40

Pepper - gummi

BSK1718-40

Vis detaljer

Kategorier