bymuseet i bergen samlingene | billedsamlingen

Skoleplansjer

Bilde til: BSK1719-9

Mår, Gaupe

BSK1719-9

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-26

Måse, alke

BSK1719-26

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-42

Nattinsekter

BSK1695-42

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-54

Nervesystem

BSK1719-54

Vis detaljer

Bilde til: BSK1716-13

Nervesystem

BSK1716-13

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-123

Nesehorn

BSK1695-123

Vis detaljer

Bilde til: BSK2212-21

Nesehorn

BSK2212-21

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-124

Nesehorn - Villsvin, kranier

BSK1695-124

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-12

Nesehorn, villsvin

BSK1719-12

Vis detaljer

Bilde til: BSK2208-14

Nors, gøs, gers

BSK2208-14

Vis detaljer

Bilde til: BSK2208-4

Ormevåk

BSK2208-4

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-82

Orre

BSK1695-82

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-101a

Oter

BSK1695-101a

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-6

Oter, Rotter, Lemen

BSK1719-6

Vis detaljer

Bilde til: BSK2212-1

Padde - Dyreanatomi

BSK2212-1

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-30

Padde-Firfirsle + egg/larver

BSK1695-30

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-85a

Papegøye - Kolibri

BSK1695-85a

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-197

Papegøye - Kolibri

BSK1695-197

Vis detaljer

Bilde til: BSK1719-35

Piggfinnede fisk

BSK1719-35

Vis detaljer

Bilde til: BSK1695-13

Pigghå-Uer-Ål-Reke-Krabbe-Hummer

BSK1695-13

Vis detaljer

Kategorier